Fun&Play Praha

FUN & PLAY PRAHA

Je spolek, prostřednictvím kterého se buduje prostředí pro výchovu mladých sportovců v severní části Prahy. Je to platforma, která zahrnuje několik aktivit, které do sebe zapadají a vytvářejí prostředí pro výchovu mladých sportovců.Spolek i platforma jsou postaveny na třech základních pilířích:
  • Fun - to co děláme musí být vždy pro mladé sportovce zábava
  • Play - každý hraje, hra je více než výsledek
  • Friends - přátelství mezi mladými sportovci na prvním místě za každé situace (klub, soutěže v ČR, mezinárodní soutěž)

Držíme se hesla "BAV SE A HRAJ !"

Vize spolku:
  • Vytvoření sportovního klubu se zaměřením na kolektivní sporty, především baseball a softball, florbal a kolektivní pojetí atletiky
  • Pro jednotlivé sporty zajistit kvalifikované trenéry a instruktory, kteří ve svých sportech již něco dokázali
  • Účast na mezinárodních akcích
  • Pořadatelství mezinárodních akcí
  • Umožnit sportovat i neorganizovaným sportovcům
  • Spolu s dětmi přivést ke sportu i jejich rodiče, či další příbuzné a přáteleRhinos Praha

Sportovní klub Rhinos

Prvním pilířem spolku je sportovní klub, je to místo, kde je možné výchovu mladých sportovců realizovat. Se sportovním klubem Rhinos se nyní připravujeme na první sportovní sezónu.


...

Sportovní areál

Druhým pílířem spolku je sportvní areál. Bez sportovního areálu je budování a provozování sportovního klubu velice omezující, proto se v současné době hledáme vhodné místo pro realizaci sportovního areálu.


...

Zimní akademie

Třetím pilířem, který je aktivní a probíhá je Zimní Akademie. Je určena mladým talentovaným hráčům baseballu a softballu, kteří chtějí zvyšovat svojí sportovní výkonnost a chtějí pracovat navíc.


...

Travel Team

Čtvrtým pilířem, který již má také svojí historii je Travel Team. V letošním roce nebyla možnost aktivovat Travel Team, ale pevně věříme, že v roce 2021 se aktivní činnost Travel Teamu opět obnoví.


...

Organizace akcí

Posledních aktuálním pilířem je organizace akcí. S organizací sportovních akcí máme mnoho zkušeností. Chceme využít těchto zkušeností a pokračovat v pravidelné organizaci sportovních akcí, jak místního, tak i mezinárodního charakteru.Fun&Play Praha, z.s
Lipoltická 851/25
190 17 Praha - Vinoř
IČO: 097 43 413
info@funandplay.cz